top of page

Permacultuur/syntropic agriculture

Om van ons stukje land met luxe appartementen een zo gezond mogelijk ecosysteem te maken, werken wij volgens de principes van permacultuur en syntropic agriculture.

Het overgrote deel van alle landbouw ter wereld is monocultuur (één soort gewas op grote schaal verbouwen). Dit is voor de korte termijn effectief: veel oogst tegen ogenschijnlijk lage kosten. Maar op lange termijn put dit de grond uit en is het schadelijk voor ons klimaat. Door monocultuur toe te passen, raakt de bodem al haar voedingsstoffen kwijt en is het niet meer in staat om de gewassen op natuurlijke wijze te voeden. Daardoor is steeds meer chemische bemesting e.d. nodig en krijg je een negatieve cirkel die uitputtend en belastend werkt voor de omgeving. Uiteindelijk houdt je enkel nog 'dode' en stoffige aarde over waar geen gewas meer op groeit. Door op deze manier door te gaan met ons voedsel te verbouwen, putten we onze aarde uit en zijn er over enkele jaren geen geschikte plekken meer over ons voedsel op te produceren.

 

Permacultuur werkt heel anders. Niet met een enkel gewas maar met meerdere, elkaar gezond en in stand houdende, gewassen. Met permacultuur landbouw bereik je, mits je het goed toepast, hetzelfde als in een natuurlijk ecosysteem (denk aan een bos of ander natuurgebied met een diversiteit aan begroeiing). De focus ligt binnen permacultuur op de relatie tussen alle verschillende planten en bomen binnen hetzelfde ecosysteem. Dit is waar wij nu hard aan werken op ons eigen stuk land: van onze monocultuur (mangofarm) een gezond ecosysteem, permacultuur, maken.

Syntropic agriculture sluit heel mooi aan op permacultuur en gaat nog een stapje verder. Bij syntropic agriculture staat een hele dichte begroeiing centraal met een zo groot mogelijke diversiteit aan bomen, planten, struiken e.d. In plaats van ruimte te laten tussen de verschillende bomen en planten (zoals je vaak ziet bij normale land- en tuinbouw), zet je het zo dicht mogelijk bij elkaar. Zo creëer je schaduw en een heel vruchtbare en gezonde bodem. Zwakkere beplanting wordt uiteindelijk weggesnoeid en dient als voeding en bedekking voor de bodem (mulch). Door syntropic agriculture toe te passen, krijg je een grotere biodiversiteit (zowel in beplanting als in dieren/insecten) en een gezonde bodem die vocht beter kan vasthouden. Voedsel verbouwen middels deze principes levert uiteindelijk een grotere oogst op zonder dat het ten koste gaat van het ecosysteem.

IMG_2633.JPG
IMG_2728.JPG
IMG_2534_edited.jpg
IMG_2624.JPG
bottom of page